Lịch sử Phật giáo Sri Lanka thời kỳ đầu (Phần 4)

Lịch sử Phật giáo Sri Lanka thời kỳ đầu (Phần 4)

Chương 4 VIỆC PHIÊN DỊCH VÀ GIẢI THÍCH DỮ LIỆU GHI CHÉP VỀ BIÊN NIÊN SỬ SRI LANKA Xem xét lại những giả định sai lầm liên quan đến lịch sử Sri Lanka Phần mở đầu Tôi là...
Tỳ-khưu-ni Khemā (Trí tuệ đệ nhất)

Tỳ-khưu-ni Khemā (Trí tuệ đệ nhất)

Cổ sử truyện CON GÁI ĐỨC PHẬT (Hành trạng của chư Thánh ni & những cận sự nữ đặc biệt và thù thắng) Tỳ-khưu-ni Khemā (Trí tuệ đệ nhất)1 1 Khemā Therī. trang 727- 728 trong quyển I - Dictionary of Palī...
Hoàng hậu Mallikā (Cận sự nữ xuất sắc)

Hoàng hậu Mallikā (Cận sự nữ xuất sắc)

Cổ sử truyện CON GÁI ĐỨC PHẬT (Hành trạng của chư Thánh ni & những cận sự nữ đặc biệt và thù thắng) Hoàng hậu Mallikā (Cận sự nữ xuất sắc) Hôm ấy, đức Phật đón tiếp bà Mallikā, là chánh hậu...
13 vị tổ Tịnh Độ tông - Triệt Ngộ đại sư

13 vị tổ Tịnh Độ tông – Triệt Ngộ đại sư (Liên tông thập nhị tổ)

Tế Tỉnh Đại Sư, tự Triệt Ngộ, hiệu Nạp Đường, người đời Thanh, con nhà họ Mã ở huyện Phong Nhuận. Thuở bé ngài đã thông thuộc kinh sử. Sau khi xuất gia, lại đi...
Tỳ-khưu-ni Prakirti (Cô gái hạ tiện yêu đại đức Ānanda)

Tỳ-khưu-ni Prakirti (Cô gái hạ tiện yêu đại đức Ānanda)

Cổ sử truyện CON GÁI ĐỨC PHẬT (Hành trạng của chư Thánh ni & những cận sự nữ đặc biệt và thù thắng) Tỳ-khưu-ni Prakirti (Cô gái hạ tiện yêu đại đức Ānanda) * Nguyên tác Anh ngữ: “Venerable Ānanda and outcaste maiden” của V. Weragoda Sarada...
Lịch sử Phật giáo Việt Nam

Lịch sử Phật giáo Việt Nam

A.-Mở Ðề  Trong thời Pháp thuộc, vì vận mệnh chung cả nước nhà đang suy đồi, lại bị văn hóa Tây phương và ngoại đạo lấn áp, nên Phật Giáo đối với phần đông dân...
Cô con gái người thợ dệt (Vào dòng trước khi chết)

Cô con gái người thợ dệt (Vào dòng trước khi chết)

Cổ sử truyện CON GÁI ĐỨC PHẬT (Hành trạng của chư Thánh ni & những cận sự nữ đặc biệt và thù thắng) Cô con gái người thợ dệt (Vào dòng trước khi chết)  Vượt sông Gaṅgā, đức Phật bỏ bến sông tấp nập voi,...
Huyền Trang - Nhà chiêm bái và học giả (Phần 1)

Huyền Trang – Nhà chiêm bái và học giả (Phần 1)

HUYỀN TRANG - NHÀ CHIÊM BÁI VÀ HỌC GIẢ  Hsuan-Tsang, the Pilgrim and Scholar Nguyên tác Anh ngữ: HT. Thích Minh Châu-Việt dịch: Ni sư Thích Nữ Trí Hải Trường Cao Cấp Phật Học Việt Nam tái...
Tỳ-khưu-ni Dhammadinnā (Thuyết pháp đệ nhất)

Tỳ-khưu-ni Dhammadinnā (Thuyết pháp đệ nhất)

Cổ sử truyện CON GÁI ĐỨC PHẬT (Hành trạng của chư Thánh ni & những cận sự nữ đặc biệt và thù thắng) Tỳ-khưu-ni Dhammadinnā (1) (Thuyết pháp đệ nhất) (1) Câu chuyện của vị tỳ-khưu-ni này được đề cập...
Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi

Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi

BỒ TÁT VĂN THÙ SƯ LỢI Lưỡi Gươm Vàng Trí Tuệ Tâm Hà Lê Công Đa Qua kinh sách thuộc truyền thống Đại thừa ta được biết mỗi vị Phật thường có hai vị Bồ tát làm...
13 vị tổ Tịnh Độ tông - Tỉnh Thường đại sư

13 vị tổ Tịnh Độ tông – Tỉnh Thường đại sư (Liên tông thất tổ)

Tỉnh Thường đại sư, tự Thứu Vi, người đời Tống, con nhà họ Nhan ở Tiền Đường. Khi lên bảy, ngài gặp duyên lành xuất gia và mới mười bảy tuổi đã thọ giới...
Mẹ Mātikagama

Mẹ Mātikagama (Người hộ độ tuyệt vời)

Cổ sử truyện CON GÁI ĐỨC PHẬT (Hành trạng của chư Thánh ni & những cận sự nữ đặc biệt và thù thắng) Mẹ Mātikagama! (Người hộ độ tuyệt vời) Có sáu mươi vị tỳ-khưu, sau khi xin được đề mục...
13 vị tổ Tịnh Độ tông - Thật Hiền đại sư

13 vị tổ Tịnh Độ tông – Thật Hiền đại sư (Liên tông thập nhất tổ)

Thật Hiền Đại Sư, tự Tư Tề, hiệu Tỉnh Am, người đời Thanh, con nhà họ Thời ở Thường Thục. Từ thuở bé ngài không ăn cá thịt. Sau khi xuất gia, tham cứu câu...
Tỳ-khưu-ni Paṭācārā (Đệ nhất thông Luật)

Tỳ-khưu-ni Paṭācārā (Đệ nhất thông Luật)

Cổ sử truyện CON GÁI ĐỨC PHẬT (Hành trạng của chư Thánh ni & những cận sự nữ đặc biệt và thù thắng) Tỳ-khưu-ni Paṭācārā (Đệ nhất thông Luật) Do túc duyên nhiều đời, cô gái sanh ra trong một gia...
Tỳ-khưu-ni Bhaddā Kuṇḍalakesā (Nữ đạo sĩ tóc quăn biện tài)

Tỳ-khưu-ni Bhaddā Kuṇḍalakesā (Nữ đạo sĩ tóc quăn biện tài)

Cổ sử truyện CON GÁI ĐỨC PHẬT (Hành trạng của chư Thánh ni & những cận sự nữ đặc biệt và thù thắng) Tỳ-khưu-ni Bhaddā Kuṇḍalakesā (Nữ đạo sĩ tóc quăn biện tài)  Được biết rằng nàng là một cô gái xinh...
13 vị tổ Tịnh Độ tông - Thiếu Khang đại sư

13 vị tổ Tịnh Độ tông – Thiếu Khang đại sư (Liên tông ngũ tổ)

Thiếu Khang đại sư họ Châu, người đời nhà Đường, ở vùng núi Tiên Đô xứ Tấn Vân. Từ buổi sơ sanh, ngài im lặng không nói. Năm bảy tuổi nhân lễ trai hội,...

Bài mới

Xem nhiều