A Dục, một vị vua Phật tử

A Dục – một vị vua Phật tử

Hoàng đế A-dục trị vì nước Ấn vào thế kỷ thứ III trước Tây lịch và cũng là một trong những nhân vật sáng chói nhất trong lịch sử Phật giáo. Là vị hoàng...
Tiểu sử Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh

Tiểu sử Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh

Hòa thượng pháp danh là Thiện Chánh, tự Trí Tịnh, pháp hiệu Hân Tịnh, húy Nhựt Bình, thuộc dòng Lâm Tế Gia Phổ đời thứ 41. Là đệ tử của Cố Hòa Thượng: thượng...
13 vị tổ Tịnh Độ tông - Huệ Viễn đại sư

13 vị tổ Tịnh Độ tông – Huệ Viễn đại sư (Liên tông nhất tổ)

Huệ Viễn đại sư họ Cổ, nguyên quán xứ Lâu Phiền ở Nhạn Môn thuộc tỉnh Sơn Tây. Ngài sanh tại Thạch Triệu, năm Giáp Ngọ, vào niên hiệu Diên Hy đời vua Thành...
Hoàng hậu Mahāmāyā

Hoàng hậu Mahāmāyā (Phật mẫu)

Cổ sử truyện CON GÁI ĐỨC PHẬT (Hành trạng của chư Thánh ni & những cận sự nữ đặc biệt và thù thắng) Hoàng hậu Mahāmāyā (Phật mẫu) Dưới chân ngọn Himalaya cao ngất tầng mây, có vương quốc Kapilavatthu nhỏ bé,...
Thập đại đệ tử Phật

Thập đại đệ tử Phật

Thập Đại Đệ Tử Phật Thích Minh Tuệ Sàigòn 1991-Pl 2535 Lời nói đầu Trong thế giới ngày nay, khoa học vô cùng phát triển đủ mọi mặt. Trong cuộc sống, những gì không khoa học hiện đại,...
Suy tư về Phật pháp qua ba thời kỳ Chánh, Tượng và Mạt Pháp

Suy tư về Phật pháp qua ba thời kỳ Chánh, Tượng và Mạt Pháp

Theo cổ đức nhận định, y vào lời dạy của Đấng Toàn Giác, thì dòng pháp giải thoát phải trải qua ba thời kỳ: Chánh Pháp, Tượng Pháp và Mạt pháp; điều đó lại...
Đường Xưa Mây Trắng - Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Đường Xưa Mây Trắng – Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

MỤC LỤC Lời Mở Đầu Chương 01: Đi để mà đi Chương 02: Nghệ thuật chăn trâu Chương 03: Mớ cỏ Kusa Chương 04: Chim thiên nga trúng tên Chương 05: Bát sữa cứu...
Đường Xưa Mây Trắng - Chương 01: Đi để mà đi

Đường Xưa Mây Trắng – Chương 01: Đi để mà đi

Trong bóng me im mát vị khất sĩ Svastika đang thực tập phép quán niệm hơi thở. Chú ngồi trong tư thế hoa sen. Từ hơn một tiếng đồng hồ, chú đã ngồi thực...
Tôn giả Phú Lâu Na - thuyết pháp đệ nhất

Chuyện về Tôn giả Phú Lâu Na – thuyết pháp đệ nhất

Tôn giả PHÚ LÂU NA (Purna - Punna) (Vị giảng sư tài giỏi nhất) 1.- NGƯỜI ĐẦY ẮP TÌNH THƯƠNG: Đối với đệ tử Phật, việc tu học để thoát li sinh tử cố nhiên là quan trọng,...
Tôn giả Mục Kiền Liên - Thần thông đệ nhất

Tôn giả Mục Kiền Liên – Thần thông đệ nhất

Ðức Mục Kiền Liên Manda Galỳayana - Thần Thông Ðệ Nhất Trong thời gian 45 năm Phật giáo hóa, Ngài A Nan làm thị giả, Ðức Phật luôn luôn có Xá Lợi Phất và Mục Kiền...
Tỳ-khưu-ni Prakirti (Cô gái hạ tiện yêu đại đức Ānanda)

Tỳ-khưu-ni Prakirti (Cô gái hạ tiện yêu đại đức Ānanda)

Cổ sử truyện CON GÁI ĐỨC PHẬT (Hành trạng của chư Thánh ni & những cận sự nữ đặc biệt và thù thắng) Tỳ-khưu-ni Prakirti (Cô gái hạ tiện yêu đại đức Ānanda) * Nguyên tác Anh ngữ: “Venerable Ānanda and outcaste maiden” của V. Weragoda Sarada...
Tỳ-khưu-ni Yasodharā (Bậc đại thần thông)

Tỳ-khưu-ni Yasodharā (Bậc đại thần thông)

Cổ sử truyện CON GÁI ĐỨC PHẬT (Hành trạng của chư Thánh ni & những cận sự nữ đặc biệt và thù thắng) Tỳ-khưu-ni Yasodharā (Bậc đại thần thông) Một vị lão Ni đã chớm già trông mỏng manh như cành...
Lịch sử Phật giáo Việt Nam

Lịch sử Phật giáo Việt Nam

A.-Mở Ðề  Trong thời Pháp thuộc, vì vận mệnh chung cả nước nhà đang suy đồi, lại bị văn hóa Tây phương và ngoại đạo lấn áp, nên Phật Giáo đối với phần đông dân...
Lược sử đức Phật Thích Ca Mâu Ni

Lược sử đức Phật Thích Ca Mâu Ni

Lược Sử Ðức Phật Thích Ca Mâu Ni  (từ Giáng Sanh đến Thành Ðạo)  A. Mở Ðề:  Ðời Ðức Phật Thích Ca Là Một Tấm Gương Sáng   Bắt nguồn một tôn giáo nào, vị giáo chủ bao giờ cũng...
Cận sự nữ Suppiyā

Cận sự nữ Suppiyā (Cúng dường thịt đùi)

Cổ sử truyện CON GÁI ĐỨC PHẬT (Hành trạng của chư Thánh ni & những cận sự nữ đặc biệt và thù thắng) Cận sự nữ Suppiyā (Cúng dường thịt đùi) Hôm kia, đức Phật và hội chúng dừng chân ở Isipatana (Vườn...

Bài mới

Xem nhiều