Đường Xưa Mây Trắng - Chương 08: Chuỗi ngọc

Đường Xưa Mây Trắng – Chương 08: Chuỗi ngọc

Cuộc sống trong cung điện hơi ngột ngạt đối với chàng, nên Siddhatta ưa đi ra ngoài thành. Chàng đã trưởng thành lâu rồi - năm nay chàng hăm bốn - nên đi đâu trong...
Đường Xưa Mây Trắng - Chương 07: Giải thưởng voi trắng

Đường Xưa Mây Trắng – Chương 07: Giải thưởng voi trắng

Năm Siddhatta lên mười bốn thì hoàng hậu Gotami sinh em Nanda. Cả hoàng cung mở hội để ăn mừng. Siddhatta rất hãnh diện khi có một đứa em. Mỗi ngày sau buổi học,...
Đường Xưa Mây Trắng - Chương 06: Bóng mát cây hồng táo

Đường Xưa Mây Trắng – Chương 06: Bóng mát cây hồng táo

Hồi còn chín tuổi, Siddhatta đã nghe kể lại rằng ngày có mang Siddhatta, mẹ của Siddhatta đã nằm mộng thấy một con voi trắng sáu ngà từ trên trời đi xuống. Trên không...
Đường Xưa Mây Trắng - Chương 05: Bát sữa cứu mạng

Đường Xưa Mây Trắng – Chương 05: Bát sữa cứu mạng

Từ hôm ấy về sau, mỗi ngày Svastika đều có ghé vào rừng thăm Siddhatta. Những hôm nào cắt được đầy gánh cỏ thì Svastika ghé vào và ăn trưa vói Siddhatta. Nắng càng gay...
Đường Xưa Mây Trắng - Chương 04: Chim thiên nga trúng tên

Đường Xưa Mây Trắng – Chương 04: Chim thiên nga trúng tên

Ngày hôm sau, Svastika thả trâu bên bờ sông và bắt đầu cắt cỏ ngay từ buổi sáng. Đến trưa nó đã cắt cỏ xong và nhét đầy cứng hai cái giỏ. Để gánh cỏ...
Đường Xưa Mây Trắng - Chương 03: Mớ cỏ Kusa

Đường Xưa Mây Trắng – Chương 03: Mớ cỏ Kusa

Tối hôm đó trước khi đi ngủ, Svastika ngồi trước gốc tre ôn lại những gì đã xảy ra trong thời gian mấy tháng được gặp Bụt trong rừng để chiều mai kể lại...
Đường Xưa Mây Trắng - Chương 02: Nghệ thuật chăn trâu

Đường Xưa Mây Trắng – Chương 02: Nghệ thuật chăn trâu

Hôm nay trời mát, sau bữa cơm trưa, ăn trong quán niệm, các vị khất sĩ lặng lẽ đi rửa bát của mình và đem trải tọa cụ ngoài trời ngồi quây quần quanh...
Đường Xưa Mây Trắng - Chương 01: Đi để mà đi

Đường Xưa Mây Trắng – Chương 01: Đi để mà đi

Trong bóng me im mát vị khất sĩ Svastika đang thực tập phép quán niệm hơi thở. Chú ngồi trong tư thế hoa sen. Từ hơn một tiếng đồng hồ, chú đã ngồi thực...
Đường Xưa Mây Trắng - Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Đường Xưa Mây Trắng – Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

MỤC LỤC Lời Mở Đầu Chương 01: Đi để mà đi Chương 02: Nghệ thuật chăn trâu Chương 03: Mớ cỏ Kusa Chương 04: Chim thiên nga trúng tên Chương 05: Bát sữa cứu...
Ánh Đạo Vàng - Võ Đình Cường

Ánh Đạo Vàng – Võ Đình Cường

ÁNH ĐẠO VÀNG VÕ ĐÌNH CƯỜNG (In lần thứ 14) NHÀ XUẤT BẢN THUẬN HÓA, HUẾ - TL 1999 Lời giới thiệu Trí Phật là trí kim cương. thân Phật là thân kim sắc, cõi Phật là cõi hoàng kim,...
Tỳ-khưu-ni Prakirti (Cô gái hạ tiện yêu đại đức Ānanda)

Tỳ-khưu-ni Prakirti (Cô gái hạ tiện yêu đại đức Ānanda)

Cổ sử truyện CON GÁI ĐỨC PHẬT (Hành trạng của chư Thánh ni & những cận sự nữ đặc biệt và thù thắng) Tỳ-khưu-ni Prakirti (Cô gái hạ tiện yêu đại đức Ānanda) * Nguyên tác Anh ngữ: “Venerable Ānanda and outcaste maiden” của V. Weragoda Sarada...
Cô bé Puṇṇā & nàng Sujātā (Cúng dường vi diệu)

Cô bé Puṇṇā & nàng Sujātā (Cúng dường vi diệu)

Cổ sử truyện CON GÁI ĐỨC PHẬT (Hành trạng của chư Thánh ni & những cận sự nữ đặc biệt và thù thắng) Cô bé Puṇṇā & nàng Sujātā (Cúng dường vi diệu) Siddhattha Gotama sau sáu năm đại khổ hạnh, chỉ còn là bộ...
Cô con gái người thợ dệt (Vào dòng trước khi chết)

Cô con gái người thợ dệt (Vào dòng trước khi chết)

Cổ sử truyện CON GÁI ĐỨC PHẬT (Hành trạng của chư Thánh ni & những cận sự nữ đặc biệt và thù thắng) Cô con gái người thợ dệt (Vào dòng trước khi chết)  Vượt sông Gaṅgā, đức Phật bỏ bến sông tấp nập voi,...
Hoàng hậu Mallikā (Cận sự nữ xuất sắc)

Hoàng hậu Mallikā (Cận sự nữ xuất sắc)

Cổ sử truyện CON GÁI ĐỨC PHẬT (Hành trạng của chư Thánh ni & những cận sự nữ đặc biệt và thù thắng) Hoàng hậu Mallikā (Cận sự nữ xuất sắc) Hôm ấy, đức Phật đón tiếp bà Mallikā, là chánh hậu...
Mẹ Mātikagama

Mẹ Mātikagama (Người hộ độ tuyệt vời)

Cổ sử truyện CON GÁI ĐỨC PHẬT (Hành trạng của chư Thánh ni & những cận sự nữ đặc biệt và thù thắng) Mẹ Mātikagama! (Người hộ độ tuyệt vời) Có sáu mươi vị tỳ-khưu, sau khi xin được đề mục...

Bài mới

Xem nhiều