Tuesday, 5 December, 2023
Đường Xưa Mây Trắng - Chương 36: Bông sen duyên kiếp

Đường Xưa Mây Trắng – Chương 36: Bông sen duyên kiếp

Một hôm công nương Yasodhara thỉnh Bụt, đại đức Kaludayi và thầy Nagasamala tới thọ trai ở cung điện riêng của mình. Bà cũng đã mời hoàng hậu. Sau buổi cúng dường, bà đã...
duong-xua-may-trang--chuong-42-khong-hieu-biet-thi-khong-the-thuong-yeu

Đường Xưa Mây Trắng – Chương 42: Không hiểu biết thì không thể thương yêu

Vua Pasenadi đến thăm Bụt một mình, không có hoàng hậu và công chúa đi theo. Vua cũng không đem theo vị văn quan hay võ quan nào. Ngài để xe và thị vệ...
Tôn giả Đại Ca Diếp - Đầu đà đệ nhất

Tôn giả Đại Ca Diếp – Đầu đà đệ nhất

Trưởng Lão Ðại Ca Diếp Maha Kasyapa - Ðầu Ðà Ðệ Nhất Khi còn tại thế, trong 45 năm thuyết pháp với hơn 300 hội, Ðức Phật để lại 8 vạn 4 ngàn pháp môn. Tùy...
A Dục, một vị vua Phật tử

A Dục – một vị vua Phật tử

Hoàng đế A-dục trị vì nước Ấn vào thế kỷ thứ III trước Tây lịch và cũng là một trong những nhân vật sáng chói nhất trong lịch sử Phật giáo. Là vị hoàng...
Tỳ-khưu-ni Bhaddā Kuṇḍalakesā (Nữ đạo sĩ tóc quăn biện tài)

Tỳ-khưu-ni Bhaddā Kuṇḍalakesā (Nữ đạo sĩ tóc quăn biện tài)

Cổ sử truyện CON GÁI ĐỨC PHẬT (Hành trạng của chư Thánh ni & những cận sự nữ đặc biệt và thù thắng) Tỳ-khưu-ni Bhaddā Kuṇḍalakesā (Nữ đạo sĩ tóc quăn biện tài)  Được biết rằng nàng là một cô gái xinh...
Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi

Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi

BỒ TÁT VĂN THÙ SƯ LỢI Lưỡi Gươm Vàng Trí Tuệ Tâm Hà Lê Công Đa Qua kinh sách thuộc truyền thống Đại thừa ta được biết mỗi vị Phật thường có hai vị Bồ tát làm...
Tôn giả La Hầu La - Mật hạnh đệ nhất

Tôn giả La Hầu La – Mật hạnh đệ nhất

Tôn Giả La Hầu La Rahula - Mật Hạnh Ðệ Nhất Tục ngữ Việt Nam có câu: "Con vua thì được làm vua, con sãi giữ chùa thì quét lá đa". Câu tục ngữ con vua...
Tỳ-khưu-ni Uppalavaṇṇā (Cô gái hoa sen)

Tỳ-khưu-ni Uppalavaṇṇā (Cô gái hoa sen)

Cổ sử truyện CON GÁI ĐỨC PHẬT (Hành trạng của chư Thánh ni & những cận sự nữ đặc biệt và thù thắng) Tỳ-khưu-ni Uppalavaṇṇā (Cô gái hoa sen) Kể từ thời chư Phật quá khứ như đức Chánh Đẳng Giác...
Đường Xưa Mây Trắng - Chương 80: Hãy tinh tiến lên để đạt giải thoát!

Đường Xưa Mây Trắng – Chương 80: Hãy tinh tiến lên để đạt giải thoát!

Khi Bụt và các vị khất sĩ tới được rừng Sala thì trời đã xế chiều. Bụt bảo thầy Ananda soạn chỗ nằm cho Bụt giữa hai cây sala, rồi Bụt nằm xuống trong thế...
Cô bé Puṇṇā & nàng Sujātā (Cúng dường vi diệu)

Cô bé Puṇṇā & nàng Sujātā (Cúng dường vi diệu)

Cổ sử truyện CON GÁI ĐỨC PHẬT (Hành trạng của chư Thánh ni & những cận sự nữ đặc biệt và thù thắng) Cô bé Puṇṇā & nàng Sujātā (Cúng dường vi diệu) Siddhattha Gotama sau sáu năm đại khổ hạnh, chỉ còn là bộ...
duong-xua-may-trang--phu-luc-loi-tac-gia

Đường Xưa Mây Trắng – Phụ Lục: Lời tác giả

Về giáo lý và tư tưởng, những kinh điển được trích dẫn trong sách này hầu hết đều là những kinh điển thuộc văn hệ Nikaya (tạng Pali) và văn hệ A hàm (tạng...
13 vị tổ Tịnh Độ tông - Ấn Quang đại sư

13 vị tổ Tịnh Độ tông – Ấn Quang đại sư (Liên tông thập tam tổ)

Ấn Quang Đại Sư, húy Thánh Lượng, biệt hiệu Thường Tàm, người khoảng cuối Thanh sang kỷ nguyên Dân Quốc, con nhà họ Triệu ở Thiểm Tây. Thuở bé ngài học Nho, lớn lên...
so-luoc-tieu-su-to-minh-dang-quang

Sơ lược tiểu sử Tổ Minh Đăng Quang

​ Tổ sư Minh Đăng Quang I – Thân thế : Từ niên thiếu đến trưởng thành  Thời niên thiếu: Đức Tôn Sư Minh Đăng Quang – vị Tổ Sư khai sáng Giáo Hội Tăng Già – Đạo...
Nguồn Gốc Loài Người

Nguồn Gốc Loài Người

NGUỒN GỐC LOÀI NGƯỜI Toàn Không (Trường A-Hàm, quyển 1, trang 547, 548. Quyển 2, trang 483-485)  Nói về nguồn gốc loài Người, một vấn đề liên quan tới nguồn gốc của chính Tổ-tiên xa xưa lâu đời của chúng ta; nó hết sức khó hiểu cho con...
Thập đại đệ tử Phật

Thập đại đệ tử Phật

Thập Đại Đệ Tử Phật Thích Minh Tuệ Sàigòn 1991-Pl 2535 Lời nói đầu Trong thế giới ngày nay, khoa học vô cùng phát triển đủ mọi mặt. Trong cuộc sống, những gì không khoa học hiện đại,...

Bài mới