Đường Xưa Mây Trắng - Chương 02: Nghệ thuật chăn trâu

Đường Xưa Mây Trắng – Chương 02: Nghệ thuật chăn trâu

Hôm nay trời mát, sau bữa cơm trưa, ăn trong quán niệm, các vị khất sĩ lặng lẽ đi rửa bát của mình và đem trải tọa cụ ngoài trời ngồi quây quần quanh...
Đường Xưa Mây Trắng - Chương 05: Bát sữa cứu mạng

Đường Xưa Mây Trắng – Chương 05: Bát sữa cứu mạng

Từ hôm ấy về sau, mỗi ngày Svastika đều có ghé vào rừng thăm Siddhatta. Những hôm nào cắt được đầy gánh cỏ thì Svastika ghé vào và ăn trưa vói Siddhatta. Nắng càng gay...
Đường Xưa Mây Trắng - Chương 01: Đi để mà đi

Đường Xưa Mây Trắng – Chương 01: Đi để mà đi

Trong bóng me im mát vị khất sĩ Svastika đang thực tập phép quán niệm hơi thở. Chú ngồi trong tư thế hoa sen. Từ hơn một tiếng đồng hồ, chú đã ngồi thực...
Đường Xưa Mây Trắng - Chương 03: Mớ cỏ Kusa

Đường Xưa Mây Trắng – Chương 03: Mớ cỏ Kusa

Tối hôm đó trước khi đi ngủ, Svastika ngồi trước gốc tre ôn lại những gì đã xảy ra trong thời gian mấy tháng được gặp Bụt trong rừng để chiều mai kể lại...
Hoàng hậu Mahāmāyā

Hoàng hậu Mahāmāyā (Phật mẫu)

Cổ sử truyện CON GÁI ĐỨC PHẬT (Hành trạng của chư Thánh ni & những cận sự nữ đặc biệt và thù thắng) Hoàng hậu Mahāmāyā (Phật mẫu) Dưới chân ngọn Himalaya cao ngất tầng mây, có vương quốc Kapilavatthu nhỏ bé,...
Đường Xưa Mây Trắng - Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Đường Xưa Mây Trắng – Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

MỤC LỤC Lời Mở Đầu Chương 01: Đi để mà đi Chương 02: Nghệ thuật chăn trâu Chương 03: Mớ cỏ Kusa Chương 04: Chim thiên nga trúng tên Chương 05: Bát sữa cứu...
Đường Xưa Mây Trắng - Chương 04: Chim thiên nga trúng tên

Đường Xưa Mây Trắng – Chương 04: Chim thiên nga trúng tên

Ngày hôm sau, Svastika thả trâu bên bờ sông và bắt đầu cắt cỏ ngay từ buổi sáng. Đến trưa nó đã cắt cỏ xong và nhét đầy cứng hai cái giỏ. Để gánh cỏ...
Tôn giả Phú Lâu Na - thuyết pháp đệ nhất

Chuyện về Tôn giả Phú Lâu Na – thuyết pháp đệ nhất

Tôn giả PHÚ LÂU NA (Purna - Punna) (Vị giảng sư tài giỏi nhất) 1.- NGƯỜI ĐẦY ẮP TÌNH THƯƠNG: Đối với đệ tử Phật, việc tu học để thoát li sinh tử cố nhiên là quan trọng,...
Tỳ-khưu-ni Uppalavaṇṇā (Cô gái hoa sen)

Tỳ-khưu-ni Uppalavaṇṇā (Cô gái hoa sen)

Cổ sử truyện CON GÁI ĐỨC PHẬT (Hành trạng của chư Thánh ni & những cận sự nữ đặc biệt và thù thắng) Tỳ-khưu-ni Uppalavaṇṇā (Cô gái hoa sen) Kể từ thời chư Phật quá khứ như đức Chánh Đẳng Giác...
Tôn giả Ưu Ba Ly - Trì giới đệ nhất

Tôn giả Ưu Ba Ly – Trì giới đệ nhất

Tôn Giả Ưu Ba Ly Upali Trì Giới Ðệ Nhất Trong cuộc sống, từ quốc gia xã hội, đến đoàn thể, luật pháp, nội quy, điều lệ là những điều kiện giúp cho tổ chức được...
Tỳ-khưu-ni Dhammadinnā (Thuyết pháp đệ nhất)

Tỳ-khưu-ni Dhammadinnā (Thuyết pháp đệ nhất)

Cổ sử truyện CON GÁI ĐỨC PHẬT (Hành trạng của chư Thánh ni & những cận sự nữ đặc biệt và thù thắng) Tỳ-khưu-ni Dhammadinnā (1) (Thuyết pháp đệ nhất) (1) Câu chuyện của vị tỳ-khưu-ni này được đề cập...
Mẹ Mātikagama

Mẹ Mātikagama (Người hộ độ tuyệt vời)

Cổ sử truyện CON GÁI ĐỨC PHẬT (Hành trạng của chư Thánh ni & những cận sự nữ đặc biệt và thù thắng) Mẹ Mātikagama! (Người hộ độ tuyệt vời) Có sáu mươi vị tỳ-khưu, sau khi xin được đề mục...
13 vị tổ Tịnh Độ tông - Huệ Viễn đại sư

13 vị tổ Tịnh Độ tông – Huệ Viễn đại sư (Liên tông nhất tổ)

Huệ Viễn đại sư họ Cổ, nguyên quán xứ Lâu Phiền ở Nhạn Môn thuộc tỉnh Sơn Tây. Ngài sanh tại Thạch Triệu, năm Giáp Ngọ, vào niên hiệu Diên Hy đời vua Thành...
Nữ Thánh đệ tử Uttarā và cô kỹ nữ Sirimā

Nữ Thánh đệ tử Uttarā và cô kỹ nữ Sirimā

Cổ sử truyện CON GÁI ĐỨC PHẬT (Hành trạng của chư Thánh ni & những cận sự nữ đặc biệt và thù thắng) Nữ Thánh đệ tử Uttarā và cô kỹ nữ Sirimā * Chuyện đất hóa vàng Cuối canh ba hôm ấy, sau khi xả diệt thọ...
Các tông phái đạo Phật (Phần 2)

Các tông phái đạo Phật (Phần 2)

THIÊN THAI TÔNG Khai tổ: Trí Khải Đại sư sáng lập vào thế kỷ 6 tại Trung Hoa. Truyền Giáo Đại sư truyền sang Nhật Bản vào thế kỷ 9. Giáo lý căn bản: Kinh Diệu Pháp...

Bài mới

Xem nhiều