Nếu thời gian trở lại

https://www.youtube.com/watch?v=DTxSEpkYHbg Nếu tất cả những hành động lỗi lầm đã gây mà không có cách nào để khắc phục, sửa chữa và thay đổi được, thì mỗi chúng ta hãy...

Ý nghĩa nhẫn cưới

Ad trích đoạn Sư Phụ giảng về Ý NGHĨA NHẪN CƯỚI để cả nhà cùng hiểu về vật quan trọng không thể thiếu trong bất cứ hôn lễ nào nhé..

Gia đình còn làm ăn nên không dám quy y

Gia đình còn làm ăn nên không dám quy y, sợ quy y rồi, giữ giới không được, sẽ bị tội.

Nên tụng kinh ở nhà hay ở chùa thì tốt hơn?

Mục đích của việc tụng kinh là để chúng ta tìm hiểu nghĩa lý trong kinh qua những lời Phật dạy và đem ra áp dụng hành trì trong đời sống hằng ngày. Vậy thì, tụng Kinh ở nhà hay ở chùa thì tốt hơn?

Vì sao người Việt Nam dễ trở thành tín đồ của mê tín?

Có một số cá nhân, tổ chức, nhằm trục lợi cho bản thân nên đã lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của người khác để đầu độc và truyền bá những mê tín lệch lạc.

Nhân quả

NHÂN QUẢ - đã gieo là không bao giờ mất. Tuy nhiên, không mất nhưng chúng ta có thể có cách khéo léo chuyển hóa làm cho nó nhẹ bớt đi.

Quy Y- giữ giới không được – sợ tội

Một số người đi chùa lâu năm, khi được hỏi: Tại sao đến giờ này còn chưa Quy Y? Họ đáp: QUY Y RỒI - GIỮ GIỚI KHÔNG ĐƯỢC, SỢ...

Sợ đau khổ nhưng vẫn gieo nhân khổ đau

Con người chúng ta, rất sợ đau khổ, nhưng mâu thuẫn hơn là: sợ đau khổ nhưng cái nhân gây ra đau khổ thì lại không dám từ bỏ.....

Thờ cúng thế nào để có ý nghĩa cho người mất?

Thờ cúng thế nào để có ý nghĩa cho người mất?

Từ bỏ tất cả để đi tu, Đức Phật có bất hiếu, bất nghĩa không?

“Đức Phật chúng ta, thay vì trở thành vua để cai trị muôn dân, mà đức Phật lại từ bỏ để đi tu, như vậy đức Phật có phải là người bất nghĩa không?”

Ý nghĩa 7 bước chân của Phật khi Đản sanh

Tại sao Đức Phật khi Đản sanh không đi 5 bước, 6 bước, 9 bước... mà lại đi 7 bước?

Đức Phật Đản sanh, bước đi trên hoa sen

Vì sao Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lúc Đản sanh không bước đi trên các loài hoa khác mà lại bước đi trên hoa sen?

Trùng tang

Ai rồi cũng phải chết, thọ mạng  của mỗi người dài hay ngắn điều là do tạo tác các nghiệp khác nhau. Cuộc đời vô thường, sống chết có số....

Xem nhiều

Bài mới