10 Câu Chuyện Ma Hay Nhất Mọi Thời Đại 

Tác giả: Michael Cox

Nhà xuất bản Trẻ ấn hành

Giọng đọc: Hoàng Anh