Thời Khắc Định Mệnh 

Tác giả: Towards Zero

Nhà xuất bản Trẻ ấn hành

Giọng đọc: Đồng Linh