Chuỗi Án Mạng A.B.C 

Tác giả: Agatha Christie

Nhà Xuất Bản Trẻ ấn hành

Giọng đọc: Ngọc Hân