Ngôi Sao Cô Đơn 

Tác giả: Nguyễn Đông Thức

Nhà xuất bản Trẻ ấn hành

Giọng đọc: Hải Minh