Những Chiếc Đồng Hồ Kỳ Lạ 

Tác giả: Agatha Christie

Nhà xuất bản Trẻ ấn hành

Giọng đọc: Đồng Linh