Mai Hương Và Lê Phong

Tác giả: Thế Lữ

Nhà xuất bản Văn Nghệ TPHCM ấn hành năm 2001

Giọng đọc: Minh Thạnh