Bức Tranh Của Em Gái Tôi 

Tác giả: Tạ Duy Anh

Nhà xuất bản Hội Nhà Văn ấn hành Năm 2008

Giọng đọc: Quỳnh Giang