Bửu Tạng Luận

Tác giả: Đại Sư Tăng Triệu

BỬU TẠNG LUẬN tác giả là Tăng Triệu, bài luận này và bộ TRIỆU LUẬN đều có ghi trong tập 96 của TỤC TẠNG KINH, nhưng bộ Triệu Luận đã lưu hành từ xưa  nay, mà trong đó lại sót bài luận này, chúng tôi xét thấy bài luận này diễn tả thể dụng của tự tánh rất hay, nhất là dùng hai chữ ly vi để sáng tỏ bản thể của tự tánh. Tự tánh vốn chẳng thể dùng lời nói để diễn tả được mà tác giả lại phương tiện giải thích rất kỹ càng.


  Sách nói khác:

 • Lời Phật Dạy Trong Kinh Tạng Nikàya – Thích Quảng Tánh - Tổng Hợp Phật Pháp
 • Bát Nhã Tâm Kinh – HT Tuyên Hóa - Tổng Hợp Phật Pháp
 • Phù Trợ Người Lâm Chung – Diệu Hạnh Giao Trinh - Tổng Hợp Phật Pháp
 • Sen Nở Trời Phương Ngoại – Thích Nhất Hạnh - Tổng Hợp Phật Pháp
 • Cặn Bã Ký Ức – Như Sanh - Tổng Hợp Phật Pháp
 • Tình Yêu Phổ Quát – Thích Nữ Trí Hải - Tổng Hợp Phật Pháp
 • Tâm Tĩnh Lặng – Achaan Chah - Tổng Hợp Phật Pháp
 • Suối Nguồn Tâm Linh – Ajahm Chah - Tổng Hợp Phật Pháp
 • 13 Vị Tổ Tịnh Độ Tông – HT Thích Thiền Tâm - Tổng Hợp Phật Pháp
 • Hạnh Hiếu Trong Đạo Phật - Tổng Hợp Phật Pháp
 • Thế Giới Cực Lạc – Thích Nhật Từ - Tổng Hợp Phật Pháp
 • Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục - Tổng Hợp Phật Pháp
 • Pháp Ngữ Của Hòa Thượng Hư Vân - Tổng Hợp Phật Pháp
 • Xuân Trong Cửa Thiền – Thích Thanh Từ - Tổng Hợp Phật Pháp
 • Ốc Đảo Tự Thân - Tổng Hợp Phật Pháp
 • Phật Học Căn Bản - Tổng Hợp Phật Pháp
 • Đức Phật Đã Dạy Những Gì - Tổng Hợp Phật Pháp
 • Nghĩ Từ Trái Tim - Tổng Hợp Phật Pháp
 • Đường Lối Thực Hành Tham Tổ Sư Thiền – HT Thích Duy Lực - Tổng Hợp Phật Pháp
 • Thân Và Tâm – Ajahm Chah - Tổng Hợp Phật Pháp