Tâm Tĩnh Lặng – Achaan Chah

9188

Tâm Tĩnh Lặng

Tác giả: Achaan Chah

Kinh nghiệm này là một động cơ mạnh mẽ giúp Achaan Chah nỗ lực tu hành để khám phá nguyên nhân của sự khổ đau và nguồn cội của sự an lạc và giải thoát. Thế là Ngài rũ bỏ tất cả để tìm kiếm chân lý. Ngài đã trải qua rất nhiều khó khăn và đau khổ, đủ thứ nghi ngờ, cũng như bệnh hoạn. Nhưng Ngài kiên nhẫn ngồi trong rừng, ngồi mãi và quán xét mãi – mặc dù có những ngày Ngài chỉ khóc mà chẳng làm được gì cả, mà Ngài coi đó như một phẩm chất sẵn sàng đương đầu trong sự tu hành của mình. Sự đương đầu này, cuối cùng, đã đem đến cho Ngài trí huệ, niềm hỷ lạc, và khả năng kỳ diệu để giúp đỡ người khác. Achaan Chah giảng dạy bằng hai ngôn ngữ Thái và Lào. Những lời dạy trong sách này nhằm vào những người đã từ bỏ cuộc đời thế tục, sống tu hành trong rừng. Tuy nhiên, cách giảng dạy trực chỉ và phổ thông ở đây cũng thích hợp cho mỗi người chúng ta. Achaan Chah đề cập đến những vấn đề căn bản của con người –đó là tham ái, sợ hãi, thù hận, và si mê, và nhắc nhở con người nhận thức những phiền não này và sự đau khổ mà chúng mang đến cho đời sống và thế giới của chúng ta.