Độc Thân Không Cô Đơn

Tác giả: Nhiều tác giả

Nhà Xuất Bản Văn Học và Tủ Sách Người Trẻ Việt ấn hành

Giọng đọc: Phạm Hùng