Khúc Hát Vườn Trầu – Lê Minh

755

Khúc Hát Vườn Trầu

Tác giả: Lê Minh

Nhà Xuất Bản Kim Đồng ấn hành 

Giọng đọc: Thủy Tiên 

​“Khúc hát Vườn Trầu” tái hiện quãng đời hoạt động cách mạng, đặc biệt là thời gian lãnh đạo quần chúng tại thôn Vườn Trầu của người nữ anh hùng cách mạng Nguyễn Thị Minh Khai.