Tiếng Gọi Nơi Hoang Dã – Jack London

Tiếng Gọi Nơi Hoang Dã Tác giả: Jack London Tiếng gọi nơi hoang dã (nguyên bản tiếng Anh: The Call of the Wild) là tiểu thuyết của nhà văn Mỹ Jack...

Harry Potter tập 7: Bảo bối tử thần – J.K.Rowling

Harry Potter tập 7: Bảo bối tử thần Tác giả: J.K.Rowling Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Trẻ ấn hành Giọng đọc: Nam Dương, Ngọc Minh, Đồng Linh Harry Potter đang...

Chị Đào Chị Lý – Hồ Biểu Chánh

Chị Đào Chị Lý  Tác giả: Hồ Biểu Chánh Nhà xuất bản Văn Hóa Văn Nghệ Tp.HCM ấn hành  Giọng đọc: Thủy Tiên 

Đất Nước Đứng Lên – Nguyên Ngọc

Đất Nước Đứng Lên  Tác giả: Nguyên Ngọc  Nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành  Giọng đọc: Nguyễn Nam Dương 

Cuộc Đời Của Pi – Yann Martel

Cuộc Đời Của Pi Tác giả: Yann Martel Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Văn Học và Nhã Nam ấn hành Giọng đọc: MC Quốc Bình

Harry Potter tập 5: Hội Phượng Hoàng – J.K.Rowling

Harry Potter tập 5: Hội Phượng Hoàng Tác giả: J.K.Rowling Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Trẻ ấn hành Giọng đọc: Nam Dương, Ngọc Minh, Đồng Linh Harry tức giận vì...

Hai Vạn Dặm Dưới Biển – Jules Verne

Hai Vạn Dặm Dưới Biển Tác giả: Jules Verne Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Văn Học và Đông A ấn hành Giọng đọc: Xuân Hùng

Con Bim Trắng Tai Đen – G.Troyepolsky

Con Bim Trắng Tai Đen Tác giả: G.Troyepolsky Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Văn Học ấn hành 2007 Giọng đọc: Quang Điền

Harry Potter tập 6: Hoàng tử lai – J.K.Rowling

Harry Potter tập 6: Hoàng tử lai Tác giả: J.K.Rowling Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Trẻ ấn hành Giọng đọc: Phương Minh ​Đây là năm thứ 6 của Harry Potter...

Siddhartha (Tất Đạt Đa) – Hermann Hesse

Siddhartha (Tất Đạt Đa) Tác giả: Hermann Hesse Nhà xuất bản Công Ty Văn Hoá Truyền Thông Nhã Nam & Nhà xuất bản Văn Học ấn hành Giọng đọc: Hướng...

Số Đỏ – Vũ Trọng Phụng

Số Đỏ - Vũ Trọng Phụng Tác giả: Vũ Trọng Phụng Số đỏ là một tiểu thuyết văn học của nhà văn Vũ Trọng Phụng, đăng ở Hà Nội báo từ...

Giã Từ Vũ Khí – Ernest HemingWay

Giã Từ Vũ Khí Tác giả: Ernest HemingWay Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Văn Học ấn hành Giọng đọc: Mạc Duy Thắng

Định Mệnh – Bà Tùng Long

Định Mệnh  Tác giả: Bà Tùng Long   Nhà xuất bản Văn Học và Công ty Sách Phương Nam ấn hành  Giọng đọc: Kim Phượng 

Miếng Da Lừa – Honoré De Balzac

Miếng Da Lừa Tác giả: Honoré De Balzac Nhà xuất bản Văn Học & Công Ty Văn Hoá Huy Hoàng ấn hành Giọng đọc: Ái Hoà

Tây Du Ký – Ngô Thừa Ân

Tây Du Ký Tác giả: Ngô Thừa Ân Nhà xuất bản Văn Học Hà Nội ấn hành 1988 Giọng đọc: Mạnh Linh, Hướng Dương