Đưa người qua cuộc tử sanh
Biển dâu thành bại hư danh một đời
Buông tay giọt nắng bồi hồi
Vô thường lay động chơi vơi phận buồn

Trăm năm bóng ngã hao mòn
Nghìn năm bụi đỏ cuốn nguồn tich liêu
Chim trời mỏi cánh điều hiu
Đường qua mất dấu ảnh chiều hư vô

Rạng hồng níu hạt chơ vơ
Nằm nghe trăng đổ bên bờ thời gian
Mây buồn gió đuổi lang thang
Cho ta hỏi thử không gian mấy hờ

Đâu rồi giọt lệ bơ vơ
Đâu rồi tiếng nói nguyên sơ nụ cười ?
Từ cuối kiếp đến đầu đời
Bổng dưng phút chốc đổi đời sang trang ….

Thích Chơn Phương

Theo Phật Pháp Ứng Dụng