Chớ hỏi ngày mai sẽ thế nào
Ai đem giấc mộng hỏi chiêm bao
Ngày nay không biết như đom đóm
Thắp ngọn đèn khuya gọi gió vào

Chớ hỏi cuộc đời sao thế ni
Lăn vào trần thế phải như ri
Nghiệp duyên nghiệp dĩ chồng oan trái
Đành vác truân chuyên gánh đọa đày

Chớ hỏi bao giờ mới thoát ra
Đầu hôm sớm tối phải sương sa
Không có ngày lên và đêm xuống
Cái khổ triệt tiêu, ô, uế à

​Biển đông kia trùng dương reo tứ bể
Trường sơn kia sương gió lộng núi rừng
Tình quê hương mi mắt đọng rưng rưng
Chân nặng bước nghe tâm hồn xao xuyến

Bàn thờ Tổ Quốc, ngàn năm khói quyện
Dòng giống Lạc Hồng, muôn thuở soi chung
Anh vẫn ngồi yên, cõi chết xoay lưng
Ai muốn biết lần theo trang lịch sử

Anh đi qua, trở về quá khứ
Tôi đứng nhìn anh, nhớ lại xa xưa
Trời đang nắng mà bỗng đổ cơn mưa
Cho nấm mộ không cỗi cằn cây cỏ

Anh ngồi yên mắt buồn nhìn đây đó
Nhìn anh em sau trước cũng như mình
Và nhìn ai thương tiếc thuở chiến chinh
Người nằm xuống để cho người được sống

Thích Chơn Phương

Theo Phật Pháp Ứng Dụng