SỐNG sao khỏi kẻ chê, người trách
Hãy xem như thử thách bình thường
Dẫu hàm oan, chẳng giận chẳng hờn
Thôi thì buôn xả cho lòng thảnh thơi

Giữ tâm tịnh giữa đời chộn rộn
Thân thì năng vận động thường xuyên
Ngày ngày ăn được ngủ yên
Thân an, tâm lạc là tiên trên đời

SỐNG thông cảm cùng người chung sống
Với tha nhân mở rộng tình thương
Thương mà không để vấn vương
Yêu mà không để nhớ thương dày vò

SỐNG biết đủ không chờ, không đợi
Trọng nghĩa nhân, danh lợi xem thường
Kết tình bè bạn bốn phương
An nhiên tự tại trên đường tử sanh

SỐNG ắt gặp nhục vinh, họa phước
Khác gì sông lúc đục, lúc trong
Chẳng sầu não lúc long đong
Gặp hồi may mắn cũng không vội vàng

Trong giao tiếp ân cần niềm nở
Đem chân tình giúp đỡ lẫn nhau
Can chi phân biệt giàu nghèo
Miễn là tình nghĩa trước sau một lòng

Khi thất bại cũng đừng than thở
Dẫu gian nan vẫn giữ nụ cười
Yêu non nước, Thương con người
Tạo niềm vui sống, giữa đời phong ba .

Thích Chơn Phương
Theo Phật Pháp Ứng Dụng