Ngày – đêm luôn mãi cận kề
Cũng như sướng – khổ chẳng hề chia ly
Sự đời hai mặt rõ y
Khóc – cười, được – mất không chi tách rời

Chợt nhìn hoa cỏ vô ưu
Thuận tuỳ trời đất đâu lưu luyến gì!
Nhọc nhằn vốn bạn thảnh thơi
Ở nơi sóng gió dạo chơi an nhàn…