“Tâm loạn, dù mặc sức đi trên con đường lớn, cũng như đang đi giữa nơi chật hẹp, bí bách.

Tâm an, cho dù là ở giữa nhà cũ, giếng cạn cũng vẫn như đang bay giữa trời vời vợi”

tam an