Phật dạy tất cả chúng sanh đều có tánh sáng. Vì bị bụi trần bám nên lu mờ rồi tạo thành nghiệp hoặc tốt hoặc xấu.

Để tránh tạo nghiệp xấu thì nên siêng năng hoàn thiện tự thân mới tạo thành thói quen tốt.

tam tinh long tu khac yen

Người tốt rồi nhìn đâu cũng tốt, cũng không trách khi có ai đó mang lại nỗi buồn….

Dù ai đem đến cho ta những gì, dù tốt dù xấu cũng nên cảm ơn… Cảm ơn vì đã cho ta được nếm trải mọi lẽ trên đời.

Bởi ta có tánh linh bất diệt thì tánh linh người cũng bất diệt.

Tâm không đủ Tĩnh. Hồn không đủ Trong… nên trong trái tim mỗi người đều còn chứa đựng một góc khuất. …

Khi bình Tâm trở lại thì góc khuất ấy sẽ sáng và giúp ta có bước đi vững chãi về phía trước…

Là kiếp người, vui cũng sống, buồn cũng sống. Một ngày được sống thì hãy cứ sống hết mình, sống lạc quan. Hãy cứ để lòng từ mở rộng, cho dù Đời này có đưa ta về đâu.

Tâm có Tĩnh thì tự khắc lòng người sẽ bình yên.

-st-

Bài liên quan