Ai về hái một nhành sen
Ươm hương trên tóc nồng hoen suối huyền?!
Ta về nhặt cánh hồng liên
Trải đầy khắp nẻo mọi miền thân yêu

Trời xanh trỗi ánh quang thiều
Thùy dương e lệ bóng chiều tím loang
Màn đêm phủ giọt sương mòn
Đẫm đầy châu ngọc sắc son dạ nồng!

Sao trời nở giữa thinh không
Mộc lan trổ nụ đòng đòng ngát hương
Còn đây một khúc Nghê Thường
Lắp đầy cho hết đoạn trường nhân sinh!

17/04/2014
Vu Nguyen (Diệu Âm)
Theo Phật Pháp Ứng Dụng