Với một chiếc ổ khóa lớn và kiên cố, cho dù lấy một thanh sắt và phải tốn rất nhiều công sức cũng không thể mở nó ra. Nhưng khi có được chìa khóa, hình dáng mỏng manh ấy được tra vào ổ, chỉ cần xoay nhẹ, chiếc khóa lớn liền được mở ra. 

duong den trai tim cua nguoi khac

Bài học rút ra: 

Trái tim của mỗi người giống như cánh cửa bị khóa chặt, bạn không thể mở nó bằng một thanh sắt cho dù thanh sắt đó to lớn thế nào. Chỉ có sự quan tâm chân thành, chúng ta mới có thể biến mình thành một chiếc chìa khóa tinh tế đi vào trái tim của người khác.