Có công ăn việc là, có tiền… thì tệ nạn ít đi và người ăn chơi cũng ít đi.
Trái lại, khi công việc không ổn định, thất nghiệp nhiều, không kiếm được tiền…thì tệ nạn càng nhiều và người ăn chơi hưởng thụ càng nhiều.
Tại sao vậy? Chúng ta cùng nghe Sư Phụ phân tích nhé!

Bài liên quan