Bạn cho rằng: Người này hạnh phúc hơn bạn, người kia sung sướng hơn bạn, cuộc sống thật bất công với bạn. Nhưng… Không biết an hưởng với chính những gì mình đang sở hữu sẽ làm mình đau khổ!