Bạn ngồi trên lưng con ngựa bạn nghĩ mình là chủ nó.

ai la chu aiNhưng không chắc.
Nếu bạn không điều khiển được nó thì nó muốn chạy đến bất cứ đâu mà nó muốn.
Trên lưng nó, bạn phải theo nó.
Hóa ra nó mới chính là chủ của bạn.


-st-