Câu hỏi: Con đã phát nguyện ăn chay trường nay đã được 7 năm, nhưng con còn nuôi các cháu nhỏ nên hằng ngày con phải mua những thức ăn mặn để nấu cho các con cháu ăn. Việc làm của con có ảnh hưởng đến lời phát nguyện của con và có tạo tội không? Con mong Thầy từ bi chỉ dạy

Bài liên quan