Hạnh phúc không xa vời cũng không ở điểm cuối con đường, mà hạnh phúc chính là con đường ta đi. Chúng ta luôn quan niệm rằng hạnh phúc ở phía trước, vì theo một ý nghĩ nào đó hạnh phúc là ở tương lai. Hạnh phúc luôn xa vời nói đúng hơn hạnh phúc rất xa tầm tay. Nhưng không, hạnh phúc chính là hiện tại, chưa lúc nào bạn hạnh phúc như bây giờ vì thật sự bây giờ bạn không hạnh phúc thì mãi mãi bạn sẽ không bao giờ tìm thấy hạnh phúc.

Trích trong bài giảng: Hạnh Phúc Tìm Ở Đâu?