“Sợ con không có cha sẽ bị thiệt thòi”, đó là lý do mà phần lớn người phụ nữ đã phải chịu đau khổ để sống với người chồng thiếu trách nhiệm, ngoại tình, chửi mắng mình mà không dám buông bỏ. Và thẩm sâu trong lòng, họ vẫn còn hi vọng ảo huyền về sự thay đổi, hồi đầu của người mình thương.

Đó là cách suy nghĩ của người đời.

Nhưng là một người học Phật, chúng ta phải có bản lĩnh để đối diện với sự thật và biết buông bỏ đúng lúc để cứu lấy cuộc sống tinh thần của mình, bởi vì khi được bình an, hạnh phúc thì mới bảo vệ được con cái của mình.

————-

Trích: Ngẫm Chuyện Đời