Khỏe! không phải là nhấc lên Mạnh, mà là để xuống Nhẹ
Kính! không phải là đối với Trên, mà là xử với Dưới
Ðẹp! không phải là hút Người Vào, mà là giữ người Ở Lại
Xấu! không phải tại Gương Mặt, mà ở tại Cách Sống
Khéo! không phải tạo điều To, mà là làm điều Nhỏ
Hay! không phải là Ngạc Nhiên, mà là sự Thú Vị
Buồn! không phải vì Bên Ngoài, mà ẩn ở Bên Trong

Trích trong bài giảng: Ai Là Kẻ Mạnh?