Dù ta có tài năng đến đâu, dù ta có chuẩn bị kỹ lưỡng đến mức nào, thì những điều bất như ý vẫn cứ xảy ra theo lẽ tự nhiên của nó. Có thành thì phải có bại, có hợp thì phải có tan. Tại sao ta chỉ muốn thành và hợp, còn bại và tan để cho ai? Hãy bình tâm lại xem! Không ai có thể làm cho ta khổ được cả, nếu ta có hiểu biết đúng đắn và khả năng chấp nhận đủ lớn. Hãy bớt lệ thuộc vào hoàn cảnh, khi đó dù cho hoàn cảnh biến động thì tâm ta vẫn an nhiên bất động.

Trích trong bài giảng: Đâu Là Chỗ Nương Tựa Bình An?