Khi được khen, được quan tâm… ta vui thích, bám víu vào đó, nâng cái tôi mình lên 1 nấc. Đến khi có người chê trách, chỉ lỗi… thì khó chịu, tức tối, phản ứng. Từ một hạt giống tham lam nhỏ thôi, cũng tạo điều kiện cho biết bao phiền muộn.

Biểu hiện của bản ngã bản ngã như thế nào, chúng ta hãy cùng lắng nghe chia sẻ dưới đây.

Trích trong bài giảng: Hãy là chiếc lá rơi