Bình thường, chúng ta sẽ rất khó chịu và tức giận khi bị ai đó chửi mắng và tìm cách phản ứng lại để hả giận.

Nhưng dưới góc nhìn của đạo Phật giáo, người chửi mắng, người gây cản trở cho mình lại là người giúp mình trả nghiệp và tôi luyện tâm nhẫn nhục tốt nhất.

—————

Trích: Cảm ơn nghịch cảnh