Thưa Thầy, con là người ngoại đạo, con rất thích học Phật pháp vì đạo Phật quá hay. Hôm nay con muốn Quy y theo đạo Phật nhưng con sợ bội ước lời thề mang tội. Vậy Thầy có cách nào giúp con chuyển qua đạo Phật mà không phải mang tội cải đạo không, thưa Thầy?

Bài liên quan