Pháp thoại “Cái Đẹp Nào Cũng Mong Manh” do đại đức Thích Phước Tiến thuyết giảng tại chùa Phước Long (Khánh Hòa) ngày 05/02/2017 (09/01/Đinh Dậu)