Chỉ có trí tuệ mới giúp chúng ta một cách hữu hiệu và thiết thực để cắt đứt những mối dây níu kéo của nghiệp. Tụng niệm suông, lên chùa lễ Phật để cầu phúc hay ngồi thiền mà đầu óc suy nghĩ miên man thì chẳng ích lợi gì vì đấy chỉ là những phương tiện thiếu phần thiện xảo mà thôi. Mời quý vị cùng lắng nghe trích đoạn dưới đây

Trích trong bài giảng: Phá chấp mê lầm 

Bài liên quan