Người xưa có câu: “Thiểu dục tri túc thường lạc”, biết đủ là đủ, thì lúc nào cũng đủ. Suy cho cùng, hạnh phúc là bạn biết mình, để giảm thiểu tham sân si ngay trong cuốc sống của mình. Dù mình ở hoàn cảnh nào, hãy trải nghiệm và tận hưởng nó. Khi vui hay buồn, hãy tận hưởng nó. Khi đau khổ, hãy chiêm nghiêm nó, thưởng thức nó, bạn sẽ thấy an lạc, và hạnh phúc sẽ đến, đó cũng chính là ý nghĩa câu nói: “Phiền não tức bồ đề”.

Trích trong bài giảng: Trò Đùa Của Thần Chết

Bài liên quan