Khi cầu nguyện được như ý thì nên hiểu rằng: do phước báu mình còn đủ, còn khi cầu nguyện không được, chúng ta phải hiểu bởi vì duyên phước mình chưa đủ nên cần phải ráng tu tạo phước lành nhiều hơn, đừng quay ngược lại trách Phật, Bồ Tát hoặc có thái độ khinh miệt, chúng ta sẽ vô tình gieo thêm nghiệp xấu.

Nước lã không thể khuấy nên hồ, do đó việc cầu nguyện không phải chỉ đơn thuần là việc của cái miệng. Nhiệm vụ của các đức Phật, Bồ Tát trên cuộc đời này là tùy duyên hóa độ. Không có đức Phật, Bồ Tát hay thần linh nào có thể ban phước giáng họa cho chúng sinh và cũng không thể nào can thiệp được vào quy luật của nhân quả. Quy luật nhân quả quyết định tất cả số phận của chúng ta.

Trích trong bài giảng: Bồ Tát Quán Thế Âm – Tín Ngưỡng Và Triết Lý

Bài liên quan