Cả một đời chưa một lần Cha khóc
Nước mắt tảo tần đã hóa giọt mồ hôi
Cực khổ cỡ nào Cha cũng cố nuốt trôi
Dòng đời xuôi nước mắt Cha chảy ngược
Vì chúng con, cả đời Cha cực khổ.

Trích trong bài giảng: Thân Phận Mồ Côi 

Bài liên quan