Khi bệnh tật đến, con người dễ dàng mặc cảm về bản thân, cảm thấy mình trở nên vô dụng, làm gánh nặng cho người khác… Vì thế, hãy khéo léo chăm sóc người thân lúc bệnh tật, tránh gây cho họ những cảm giác tiêu cực…

Trích trong bài giảng: Bệnh – Nỗi Lo Và Niềm Đau