Trong cuộc sống, có những chân lý tưởng chừng đơn giản, nhưng không phải ai cũng hiểu hoặc hiểu rồi nhưng không phải ai cũng thực hành theo được. Giá trị thật sự của chân lý nằm ở việc thực hành chứ không phải sự hiểu biết, chỉ những người biết sống trong chân lý thì mới có sự an lạc tuyệt đối.

Mời quý vị cùng lắng nghe trích đoạn dưới đây.

Trích trong bài giảng: Mặt Trái Cuộc Đời 

Bài liên quan