Khổ là bản chất của cuộc đời. Và nguyên nhân cốt lõi tác động đến khổ đau cũng bởi vì chúng ta chấp và dính mắc.
Mời cả nhà cùng theo dõi trích đoạn dưới đây.

Trích trong bài giảng: Chấp Là Nguồn Gốc Của Khổ Đau