Sống trên đời này, bạn hãy dùng tấm lòng bao dung, sự tha thứ của mình đối với mọi người xung quanh, nhất là kẻ thù của mình. Đôi khi, hãy thầm cảm ơn kẻ thù của bạn vì chính người đó cho biết đâu là giá trị đích thực, cái gì tốt đẹp và cần phải trân trọng nó. Nếu lòng người đủ bao dung, thì đúng hay sai sẽ không còn tuyệt đối!

Trích trong bài giảng: Để Có Lòng Bao Dung