Chim trời cá nước ai bắt được nấy ăn. Giờ thì cạn kiệt rồi! Một ngày nào đó, trên trời không còn cánh kinh bay, dưới nước không còn con cá lội, thì cuộc sống của con người chúng ta cũng sẽ không thể yên ổn được

Trích trong bài giảng: Thiên tai, thảm họa và môi trường