Thành công không phải lúc nào cũng dành cho người xuất chúng mà chính là phần thưởng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ.

Trích trong bài giảng: Tuổi Trẻ Vào Đời