Suy nghĩ lo toan càng nhiều mệt mỏi càng lắm.
Sống tùy duyên, sống có trách nhiệm, sẽ thấy nhẹ nhàng.

chon lac quan ma song

Thân thể mệt mỏi không khổ, tâm hồn mệt mỏi mới đáng lo.
Cuộc sống, ai cũng có lúc phiền muộn mệt mỏi do bản thân mình và ảnh hưởng từ người khác đem lại.

Tuy nhiên, nếu biết xả ngã một chút, xem nhẹ cái tôi một chút, liền tránh được phiền não do chính mình ngộ nhận.

Biết cảm thông một chút, biết thứ tha một chút thì những phiền lụy người khác đem đến sẽ không ảnh hưởng gì đến mình.

Chuyện nhỏ, nếu chấp trước vào đó, liền biến thành chuyện lớn.
Chuyện lớn, nếu biết buông xả, liền biến thành chuyện nhỏ.

Vui hay buồn, cuộc sống vẫn tiếp diễn, hãy chọn lạc quan mà sống.

-st-