Khi mất mát sự sản mà bao công lao gầy dựng, chúng ta luôn rơi vào cảm giác đau khổ, vật vã, ấm ức và tiếc nuối. Nhưng mà… chúng ta có mất cũng chưa phải là mất tất cả, trừ khi nào nhắm mắt xuôi tay, chúng ta mới là mất tất cả. Còn có mặt trên cuộc đời này, chúng ta có mất đi cũng chỉ trở lại vị trí ban đầu mà thôi và còn nhiều cơ hội để tạo dựng lại.