Không một ai trong chúng ta muốn khổ đau, vì thế chúng ta đừng để cho cơn giận thiêu đốt bản thân mình và gây đau khổ cho người khác.

Trích trong bài giảng: Chăm Sóc Cơn Giận